Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet Baştutanymyz diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady
05-07-2022
Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet Baştutanymyz diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowak türkmen Lideri Serdar Berdimuhamedowa ýollan hatynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy...

Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
04-07-2022
Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, türkmen...

 Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi
02-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi

1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär
01-07-2022
Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Türkmenistanda welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär. «Türkmendemirýollary» agentligi 1-nji iýuldan başlap demir ýol gatnawlarynyň tertibini täzeleýär.

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
29-06-2022
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda altynjy Hazar sammiti öz işinw başlady diýip, TDH habar berýär.

 Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi
27-06-2022
Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip,...

2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler
26-06-2022
2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde Medeniýet hepdeligini geçirmek barada Karara gol çekdi.

BILDIRIŞ
26-06-2022
BILDIRIŞ

Wagtlaýyn awtobus ugry barada

Haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçy Saud Arabystany Patyşalygyna iberiler
24-06-2022
Haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçy Saud Arabystany Patyşalygyna iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekmek bilen, 2022-nji ýylyň 2 — 22-nji iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermäge rugsat berdi...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy
22-06-2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatynda açylan Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.