“Lebapawtoulag” önümçilik birleşigine täze ýeňil awtoulaglary gowşuryldy 
02-03-2023
“Lebapawtoulag” önümçilik birleşigine täze ýeňil awtoulaglary gowşuryldy 

Bu awtoulaglar oňaýlygy bilen tapawutlanyp, şäher ýerlerinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin amatlydyr.

“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 
28-02-2023
“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 

Olar şu ýylyň 1-nji martyndan doly güýjünde işe başlar.

Türkmenistan bilen Eýranyň demirýol arkaly ýük dolanyşygy 57% artdy 
27-02-2023
Türkmenistan bilen Eýranyň demirýol arkaly ýük dolanyşygy 57% artdy 

Türkmen önümleriniň Eýrana demirýol arkaly eksporty 130 müň tonna deň boldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 
25-02-2023
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 
23-02-2023
Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna barabar boldy.

Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglary daşamagyň nyrhlary arzanladylar
20-02-2023
Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglary daşamagyň nyrhlary arzanladylar

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap, “Azerbaýjan Kaspi Deňiz Parohodçylygy” («Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство») Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglaryň gatnaw bahalaryny arzanlatjakdygyny habar berdi.

Türkmen-gazak serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde elektron nobat ulgamy işe giriziler 
17-02-2023
Türkmen-gazak serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde elektron nobat ulgamy işe giriziler 

22-nji fewraldan Türkmenistanyň Balkan welaýatyny we Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastyny özara birleşdirýän «Temir-Baba» serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde awtoulag sürüjileri üçin elektron nobata durmak hyzmaty işe giriziler.

Türkiýeli sürüjilere Türkmenistandaky gümrük nokatlarynyň sanly mümkinçilikleri barada maglumat berler 
15-02-2023
Türkiýeli sürüjilere Türkmenistandaky gümrük nokatlarynyň sanly mümkinçilikleri barada maglumat berler 

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri bilen türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän «Artyk» gümrük nokadynda gepleşikler geçirildi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE-ne resmi sapary 
13-02-2023
Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE-ne resmi sapary 

Abu-Dabä resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň paýtagt şäherinde ýerleşýän, dünýäde iň uly metjitleriň biri hasaplanýan Şeýh Zaýed metjidine baryp gördi. Şeýle-de...

Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar 
11-02-2023
Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar 

Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary bölegini işe girizmek göz öňünde tutulýar.