Kasym-Žomart Tokaýew resmi sapary bilen Türkmenistana gelýär
24 Oktýabr
Kasym-Žomart Tokaýew resmi sapary bilen Türkmenistana gelýär

Şu gün – 24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabat şäherine geldi.

Gazak Liderini Aşgabat Halkara howa menzilinde wise-premýer Serdar Berdimuhamedow garşy aldy.

Saparyň maksatnamasy iki ýurduň wekiliýetleriniň arasynda ikiçäk we giňeldilen düzümde geçiriljek gepleşikleri öz içine alýar. Duşuşyklaryň barşynda türkmen-gazak strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň häzirki ýagdaýyna we geljegine serediler, sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşylar.

Şeýle hem