Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär
20-09-2023
Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

BILDIRIŞ
24-08-2023
BILDIRIŞ

68-nji ugra üýtgeşme girizilendigi barada

«Ýüpek ýoly – 2023» rallisynyň netijeleri
17-07-2023
«Ýüpek ýoly – 2023» rallisynyň netijeleri

Türkmen ekipažlary Ýewraziýanyň iň abraýly ralli-reýdinde kümüş we bürünç medallara eýe boldular.

Şu ýylyň alty aýynda ulag-aragatnaşyk toplumynyň ösüş depgini 124,8 göterime deň boldy
15-07-2023
Şu ýylyň alty aýynda ulag-aragatnaşyk toplumynyň ösüş depgini 124,8 göterime deň boldy

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada...

Türkmenistan Demirgazyk-Günorta geçelgesine goşular
12-07-2023
Türkmenistan Demirgazyk-Günorta geçelgesine goşular

Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça ylalaşyga goşulmagyny goldady

«Ýüpek ýoly — 2023»: Türkmen ekipažlarynyň üstünlikli başlangyjy
08-07-2023
«Ýüpek ýoly — 2023»: Türkmen ekipažlarynyň üstünlikli başlangyjy

Türkmen ekipažlary birinji tapgyry bäşinji we altynjy orunlarda jemlediler.

Hormatly Prezidentimiz ŞHG-niň sammitinde yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegi hem-de ösdürmegi teklip etdi
05-07-2023
Hormatly Prezidentimiz ŞHG-niň sammitinde yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegi hem-de ösdürmegi teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisine gatnaşdy.

Arkadag şäherinde geçirilen halkara forumda ulag ulgamynyň ösüşleri maslahatlaşyldy
01-07-2023
Arkadag şäherinde geçirilen halkara forumda ulag ulgamynyň ösüşleri maslahatlaşyldy

Çäraniň dowamynda Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamynda sebitdäki orny barada aýdyldy.

Şu gün Arkadag şäheri açylýar
29-06-2023
Şu gün Arkadag şäheri açylýar

Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyny guramak boýunça ýokary derejede taýýarlyk işleri alnyp baryldy.

Arkadag şäherinde JAC E-J7 elektromobiller hereket eder
27-06-2023
Arkadag şäherinde JAC E-J7 elektromobiller hereket eder

Arkadag şäheri üçin JAC MOTORS-dan 10 sany elektrik ulagy we 5 sany tok beriji beket satyn alyndy.