Hormatly ýolagçylar 86-njy ugur boýunça bildiriş!
27 Oktýabr
Hormatly ýolagçylar 86-njy ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze awtobus ugurlaryny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 86-njy “Büzmeýin – Köpugurly hassahana” ugur boýunça awtobus “Büzmeýin” belleniş nokadyndan ugraýar, Senagat köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – J.Hansähedow köçe – M.Garryýew köçe – Gurbansoltan eje şaýoly - Olimpiýa köçe – Ýaşlyk köçe – Azatlyk köçe – Korneýew köçe – Gündogar köçe – Oguzhan köçe – Günbatar köçe – Ahal köçe bilen hereket edip, Ýetginjekler mekdep internadyndan yzyna aýlanyp Ahal köçe – Gündogar köçe – Korneýew köçe – Azatlyk köçe – Ýaşlyk köçe – Olimpiýa köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – M.Garryýew köçe – J.Hansähedow köçe – Ýeňiş seýilgähi köçe – Senagat köçe bilen hereket edip, “Büzmeýin” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Şeýle hem