Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler
27 Dekabr
Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler

Ilata ýokary hilli awtoulag hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen Aşgabat şäherinde Täze ýyl gijesinde jemgyýetçilik awtobuslary şäheriçi ugurlar boýunça 31-nji dekabrda irden sagat 6:00-dan — 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 02:00-a çenli hereket eder.

Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň tölegsiz boljakdygyny ýatladýarys.

Şeýle hem