Ýaşlar üçin täze elektron žurnalynyň ilkinji sany çykdy 
02 Fewral
Ýaşlar üçin täze elektron žurnalynyň ilkinji sany çykdy 

“Arkadagly ýaşlar” atly täze elektron žurnalynyň ilkinji sany turkmenmetbugat.gov.tm web-saýtynda çykdy.

Makalalary türkmen, rus we iňlis dillerinde okamak mümkin.

Žurnalyň esaslandyryjysy Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy bolup durýar.

Žurnaly satyn almak ýa-da abuna ýazylmak isleýänler turkmenmetbugat.gov.tm web-saýtyna ýazylmaly. Ýylyň birinji ýarymynda neşir üçin abuna ýazylmagyň bahasy 50 manatdan ybarat.

Şeýle hem