Internal routes

Route NoFrom Point IdTo Point IdRoute lengthCycle Min

1

Awtokimbinat

22 km90 min

2

Teke bazar

23 km80 min

3

Awtokimbinat

108 km160 min

4

Teke bazar

29 km90 min

5

Teke bazar

22 km70 min

6

Garadamak

59 km140 min

7

Teke bazar

37 km90 min

8

Teke bazar

37 km90 min

9

Awtokimbinat

35 km90 min

11

62 km130 min

12

Awtokimbinat

Buzmeyin

54 km120 min

13

Awtokimbinat

Gurtly

57 km140 min

14

Teke bazar

42 km120 min

15

Gurtly

67 km150 min

16

Teke bazar

37 km90 min

17

Awtokimbinat

50 km120 min

18

47 km130 min

19

Awtokimbinat

28 km80 min

20

49 km110 min

21

Teke bazar

51 km110 min

22

47 km120 min

23

Gurtly

50 km130 min

24

15 km30 min

25

Buzmeyin

Teke bazar

54 km100 min

26

Teke bazar

26 km90 min

27

Buzmeyin

38 km70 min

28

Awtokimbinat

Gurtly

39 km110 min

29

Gurtly

53 km140 min

30

Awtokimbinat

Gurtly

48 km140 min

31

Teke bazar

Garadamak

31 km90 min

32

Awtokimbinat

36 km90 min

33

50 km110 min

34

33 km90 min

35

Awtokimbinat

58 km120 min

36

65 km140 min

37

41 km100 min

38

Awtokimbinat

Teke bazar

33 km110 min

39

Awtokimbinat

33 km80 min

40

Gurtly

52 km140 min

41

Awtokimbinat

44 km120 min

42

Gurtly

50 km130 min

44

Gurtly

42.5 km110 min

45

Teke bazar

Gökdere

90.6 km170 min

46

Gurtly

46 km120 min

47

Teke bazar

56 km120 min

48

Buzmeyin

103 km180 min

49

Teke bazar

20.6 km80 min

50

Teke bazar

38.6 km100 min

51

Teke bazar

51 km130 min

52

55 km140 min

53

Teke bazar

42 km105 min

54

Teke bazar

Arkadag oteli

25 km70 min

55

37 km100 min

56

Gurtly

60 km130 min

57

Awtokimbinat

Arkadag oteli

41 km100 min

58

Arkadag oteli

55 km120 min

59

Teke bazar

34 km80 min

60

49 km120 min

61

Teke bazar

Buzmeyin

65 km140 min

62

Teke bazar

Buzmeyin

60 km140 min

63

Teke bazar

Garadashayak

65 km140 min

64

Teke bazar

82 km160 min

66

Garadamak

44 km110 min

68

80 km160 min

73

Gurtly

66 km140 min

74

Teke bazar

Buzmeyin

58 km140 min

76

Awtokimbinat

39.4 km90 min

77

Awtokimbinat

Teke bazar

36 km100 min

78

21 km50 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min

84

5 km30 min

85

Buzmeyin

21 km60 min

86

Buzmeyin

22 km60 min

87

Buzmeyin

Garadashayak

19.3 km60 min

88

Buzmeyin

Garadashayak

15.8 km60 min

89

54 km140 min

90

40 km90 min

96

Teke bazar

71 km120 min

97

Buzmeyin

63 km120 min

102

Awtokimbinat

Teke bazar

38 km90 min

103

Arkadag oteli

52.8 km100 min

108

Teke bazar

7 km20 min

110

Awtokimbinat

35.8 km100 min

113

Awtokimbinat

42 km110 min

114

47 km120 min

121

53 km80 min

128

Awtokimbinat

29 km90 min

129

45 km100 min

142

Teke bazar

30 km80 min

160

32 km90 min