Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 
23 Fewral
Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna deň boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet statistika agentligine salgylanmak arkaly "Turkmenportal" habarlar web-saýty habar berýär.

Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna barabar bolup, onuň 10,4 milliony Türkmenistanyň goňşy ýurda amala aşyran eksportynyň, 5,7 milliony bolsa Özbegistanyň eksportynyň paýyna düşýär.

Hasabat döwründe Özbegistanyň umumy daşary söwda dolanyşygy 5 milliard amerikan dollaryndan gowrak bolup, bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 42% ýokarlanypdyr.

Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň ilkinji bäşliginden Russiýa Federasiýasy (688,4 million amerikan dollary), Hytaý (544 million amerikan dollary), Germaniýa (496,6 million amerikan dollary), Gazagystan (333,5 million amerikan dollary) we Türkiýe (261,7 million amerikan dollary) orun alypdyr.

Şeýle hem