Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi 
17-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi 

2023-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy
14-01-2023
Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy

Bu barada 2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde aýdyldy.

Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi
12-01-2023
Ýurdumyzda ýük awtoulaglary üçin “ýaşyl geçelgeler” döredildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda “TIR” kitapçasyny ulanmak bilen, halkara ýük daşamalaryny amala aşyrýan awtoulag serişdeleri üçin ýörite “Ýaşyl geçelgeler” döredildi.

Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 
11-01-2023
Astrahan bilen Türkmenbaşy portunyň arasynda gämi gatnawyny ösdürmek babatynda duşuşyk geçirildi 

Türkmenistan we Astrahan gämi gatnawyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistan teplowozlary satyn almak boýunça Hytaý kompaniýasy bilen  şertnama baglaşdy
09-01-2023
Türkmenistan teplowozlary satyn almak boýunça Hytaý kompaniýasy bilen  şertnama baglaşdy

Türkmenistan Hytaý bilen ykdysady gatnaşyklarynyň 31 ýyllyk taryhynyň içinde iň iri şertnamalaryň birine gol çekdi.

Hytaý häzirki zaman ulag-logistika ulgamyny döretmekde Türkmenistana ýardam bermäge taýýar
07-01-2023
Hytaý häzirki zaman ulag-logistika ulgamyny döretmekde Türkmenistana ýardam bermäge taýýar

Degişli resminama Pekindäki gepleşiklerden soň Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we HHR-iň başlygy Si Szinpin gol çekdi.

BILDIRIŞ
06-01-2023
BILDIRIŞ

Täze şäherara awtobus ugurlary barada

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
04-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda 2023-nji ýylda sanly ulgam arkaly ilkinji iş maslahatyny geçirdi.

  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy
01-01-2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy

Türkmenistanyň Prezidenti türkmenistanlylary Täze ýyl bilen gutlady

Aşgabatda 114-nji «Parahat – Aşgabat söwda merkezi» täze awtobus ugry açyldy
27-12-2022
Aşgabatda 114-nji «Parahat – Aşgabat söwda merkezi» täze awtobus ugry açyldy

2022-nji ýylyň 26-njy dekabryndan 114-nji «Parahat – Aşgabat söwda merkezi» täze awtobus ugurynyň açylýandygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.