Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar 
24-05-2023
Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdylar 

«Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi
21-05-2023
«Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi

Bäsleşige Daşoguz welaýatynyň awtoulag, ýol hojalyk ulgamyna degişli edara-kärhanalarynyň deslapky tapgyrlarda üstün çykan sürüjileri gatnaşdylar.

Türkmen wekiliýeti KazanForuma gatnaşýar
18-05-2023
Türkmen wekiliýeti KazanForuma gatnaşýar

Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti KazanForuma gatnaşýar.

2023-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi
15-05-2023
2023-nji ýylda galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi toparyň düzümine girdi.

Ýerewanda ulag-üstaşyr infrastrukturasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
12-05-2023
Ýerewanda ulag-üstaşyr infrastrukturasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň üsti bilen ermeni ýüklerini daşamagyň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri baradaky meseleler gozgalyp, göni hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça özara pikir alşyldy.

Aşgabatda täze taksi sargyt hyzmaty — «Ynamly taksi» işläp başlady
08-05-2023
Aşgabatda täze taksi sargyt hyzmaty — «Ynamly taksi» işläp başlady

«Ynamly taksi» mobil goşundysyny Google Play platformasyndan ýükläp almak mümkin.

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ITTC 2023 halkara forumyna gatnaşdy
05-05-2023
“Türkmenawtoulaglary” agentligi ITTC 2023 halkara forumyna gatnaşdy

Agentliginiň wekilleri daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen duşuşyk geçirdiler.

Daşary ýurtly myhmanlar halkara ulag forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelýärler 
02-05-2023
Daşary ýurtly myhmanlar halkara ulag forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelýärler 

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň çakylygy esasynda birnäçe daşary ýurt kompaniýalary çärä gatnaşarlar.

«Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar ýurdumyza geldiler
29-04-2023
«Dostluk kerweni» atly VI halkara awtoýörişe gatnaşyjylar ýurdumyza geldiler

Olar güler ýüz bilen garşy alyndy.

Türkmenistan sazlaşykly haryt beýany we kodlaşdyryş ulgamyna goşuldy 
26-04-2023
Türkmenistan sazlaşykly haryt beýany we kodlaşdyryş ulgamyna goşuldy 

24-nji aprelde Brýusselde Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Palwanow bilen Bütindünýä Gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýanyň arasynda duşuşyk geçirildi.