Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystandan Türkiýä ilkinji ýük otlusy geçdi
13-07-2022
Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystandan Türkiýä ilkinji ýük otlusy geçdi

Gazagystan bilen Hytaýyň serhedinden ugradylyp, Alma-ata — Türkmenbaşy — Baku — Tbilisi — Kars gatnaw ugry boýunça pomidor goýutmasy ýüklenen 82 sany 20 futluk konteýner otlusy...

Türkmenistanda Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasy berildi
12-07-2022
Türkmenistanda Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasy berildi

11-nji iýulda hajy Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň adyndan Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasyny berdi. Bu barada TDH ýazýar.

Nýu-Ýorkda halkara ýük daşamalaryna bagyşlanyp guralan çärede Türkmenistanyň ulag mümkinçilikleri dogrusynda bellenildi
08-07-2022
Nýu-Ýorkda halkara ýük daşamalaryna bagyşlanyp guralan çärede Türkmenistanyň ulag mümkinçilikleri dogrusynda bellenildi

2022-nji  yýlyň 5-nji iýulynda ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň 2022-nji ýylyň Ýokary derejedäki Syýasy forumynyň çäklerinde «Blokçein tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly global üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy sanlylaşdyrmak»...

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi
08-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen:

Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet Baştutanymyz diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady
05-07-2022
Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet Baştutanymyz diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady

Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowak türkmen Lideri Serdar Berdimuhamedowa ýollan hatynda iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy...

Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
04-07-2022
Sanly ulgam arkaly iş maslahatynda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, türkmen...

 Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi
02-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet mejlisini geçirdi

1-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär
01-07-2022
Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Türkmenistanda welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär. «Türkmendemirýollary» agentligi 1-nji iýuldan başlap demir ýol gatnawlarynyň tertibini täzeleýär.

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
29-06-2022
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda altynjy Hazar sammiti öz işinw başlady diýip, TDH habar berýär.

 Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi
27-06-2022
Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip,...