Şäher içi ugurlar

Ugur gatnawynyň belgisiUgramaly NokadyBarmaly NokadyGatnawyň ýolunyň uzynlygyBir aýlawyň dowamlylygy

84

Bagyr

Daşgala

5 km30 min

108

Teke bazar

Aşgabat söwda merkezi

7 km20 min

24

Arzuw

Şor

15 km30 min

88

Buzmeýin

Garadaşaýak

15.8 km60 min

87

Buzmeýin

Garadaşaýak

19.3 km60 min

49

Teke bazar

Eks baza

20.6 km80 min

78

Teleradioýaýlymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min

85

Buzmeýin

"Güneş" seýilgähi

21 km60 min

1

Awtokombinat

Howa menzili

22 km90 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min

86

Buzmeýin

Köpugurly hassahana

22 km60 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min

54

Teke bazar

Arkadag oteli

25 km70 min

26

Teke bazar

Parahat

26 km90 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min

128

Awtokombinat

Gülzemin söwda merkezi

29 km90 min

142

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

30 km80 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min

31

Teke bazar

Garadamak

31 km90 min

160

Arzuw

Çandybil bazary

32 km90 min

39

Awtokombinat

Awtomenzil

33 km80 min

38

Awtokombinat

Teke bazar

33 km110 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km90 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

34 km80 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk binasy

35 km90 min

110

Awtokombinat

Şehitler metjidi

35.8 km100 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

36 km100 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36 km90 min

55

Wokzal

Çandybil şaýoly

37 km100 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37 km90 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37 km90 min

27

Buzmeýin

Akdepe

38 km70 min

102

Awtokombinat

Teke bazar

38 km90 min

50

Teke bazar

Gökje

38.6 km100 min

28

Awtokombinat

Gurtly

39 km110 min

76

Awtokombinat

Howa menzili

39.4 km90 min

90

Bagyr

Magtymguly ad.Türkmen Döwlet uniwersiteti

40 km90 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min

57

Awtokombinat

Arkadag oteli

41 km100 min

113

Awtokombinat

Gülzemin söwda merkezi

42 km110 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

42 km105 min

14

Teke bazar

Parahat

42 km120 min

44

Parahat

Gurtly

42.5 km110 min

41

Awtokombinat

"Altyn Asyr" gündogar bazary

44 km120 min

66

Bekrewe

Garadamak

44 km110 min

129

Parahat

Gülzemin söwda merkezi

45 km100 min

46

Gurtly

Halkara Nebit we gaz uniwersiteti

46 km120 min

22

Parahat

Howa menzili

47 km120 min

114

Parahat

Aşgabat söwda merkezi

47 km120 min

18

Parahat

Howa menzili

47 km130 min

30

Awtokombinat

Gurtly

48 km140 min

60

Arzuw

Bekrewe

49 km120 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min

23

Parahat

Gurtly

50 km130 min

42

Gurtly

Kardiologiýa merkezi

50 km130 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min

33

Wokzal

Awtomenzil

50 km110 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min

40

Parahat

Gurtly

52 km140 min

103

Parahat

Arkadag oteli

52.8 km100 min

121

Bagyr

Kardiologiýa merkezi

53 km80 min

29

Parahat

Gurtly

53 km140 min

12

Awtokombinat

Buzmeýin

54 km120 min

89

Parahat

"Altyn Asyr" gündogar bazary

54 km140 min

25

Buzmeýin

Teke bazar

54 km100 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km140 min

58

Howa menzili

Arkadag oteli

55 km120 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56 km120 min

13

Awtokombinat

Gurtly

57 km140 min

35

Awtokombinat

Saglyk ýoly

58 km120 min

74

Teke bazar

Buzmeýin

58 km140 min

6

Bagyr

Garadamak

59 km140 min

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

60 km130 min

62

Teke bazar

Buzmeýin

60 km140 min

11

Parahat

Awtomenzil

62 km130 min

97

Buzmeýin

Täze Zaman

63 km120 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min

61

Teke bazar

Buzmeýin

65 km140 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min

73

Parahat

Gurtly

66 km140 min

15

Gurtly

Parahat

67 km150 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min

68

Bagyr

"Altyn Asyr" gündogar bazary

80 km160 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min

45

Teke bazar

Gökdere

90.6 km170 min

48

Awtomenzil

Buzmeýin

103 km180 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km160 min