Türkmenistan yklymara ulag geçelgesine öwrülmek üçin netijeli işleri alyp barýar
04 Aprel
Türkmenistan yklymara ulag geçelgesine öwrülmek üçin netijeli işleri alyp barýar

Türkmenistan yklymara ulag geçelgesine öwrülmek üçin netijeli işleri alyp barýarMerkezi Aziýa boýunça bilermen Wadim Şagiahmedowyň pikirine görä, Türkmenistan Ýewropa, Aziýa-Ýuwaş ummany we Günorta Aziýa ykdysady ulgamlaryny birleşdirýän yklymara ulag geçelgesine öwrülmek üçin ynamly hereket edýär.

Bilermen ýurduň Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlarynda ulag infrastrukturasyny ösdürmek üçin işjeň hereketiň dowam edýändigini belleýär. Ýurtda täze köprüler gurulýar, häzirki zaman ýokary tizlikli awtoulag ýollary we demir ýollar gurulýar we howa, deňiz ýollary ösdürilýär. Türkmenistan ulag pudagynda özara peýdaly köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegi yzygiderli goldaýar.

Şagiahmedow Türkmenistanyň ýurduň halkara ulag geçelgelerine tebigy birleşmegine mümkinçilik berýän özboluşly geografiki ornunyň bardygyny nygtaýar. Ägirt çeşme mümkinçiligi we ösen logistika infrastrukturasy Türkmenistany dünýä söwda we haryt bir biržasyna iň uly gatnaşyjylaryň biri hökmünde kesgitleýär.

Synçynyň pikirine görä, Türkmenistan dünýä derejesinde yklymara ulag geçelgelerini döretmek boýunça yzygiderli başlangyçlar bilen çykyş edýär. Şeýle hem bu ulag segmentini dünýä ykdysady ösüşiniň hereketlendirijilerine öwürmek üçin gowy geljegi açýar.

Çeşme: «Awtomobil ulag hyzmaty»

Şeýle hem