Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär
20-07-2022
Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

Özbegistanyň demir ýol pudagynda ekspeditorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän «Uztemiryulkonteyner» paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda ulag ulgamynda özara düşünişmek barada Memoranduma gol çekildi.

Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi
19-07-2022
Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi

Eýran Yslam Respublikasynyň (IRISL) ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa Federasiýasyna ýükleri daşamak üçin 300 sany konteýner iberdi. Bu işleriň amala aşyrylmagy «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesiniň...

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady
18-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahat öz işine başlady. Türkmenistanyň Preizdenti foruma gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Onda, hususan-da, şeýle diýilýär:

Mahaçkala deňiz söwda portunyň Türkmenistan bilen parom gatnawy kämilleşdiriler
17-07-2022
Mahaçkala deňiz söwda portunyň Türkmenistan bilen parom gatnawy kämilleşdiriler

Gazagystan bilen Türkmenistanyň deňiz portlarynyň arasynda ozal ýola goýlan parom gatnawynyň gaýtadan dikeldilýändigi barada Dagystanyň Hökümeti habar berdi. Deňiz ýük gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagy harytlary konteýnerlerde...

Bildiriş
15-07-2022
Bildiriş

«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahatda ulag ulgamynyň wajyp meseleleri kesgitlener 
14-07-2022
«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahatda ulag ulgamynyň wajyp meseleleri kesgitlener 

2022-nji ýylyň 18-20-nji iýuly aralygynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler. Aşgabat şäherinde boljak bu forum Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...

Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystandan Türkiýä ilkinji ýük otlusy geçdi
13-07-2022
Türkmenistanyň üsti bilen Gazagystandan Türkiýä ilkinji ýük otlusy geçdi

Gazagystan bilen Hytaýyň serhedinden ugradylyp, Alma-ata — Türkmenbaşy — Baku — Tbilisi — Kars gatnaw ugry boýunça pomidor goýutmasy ýüklenen 82 sany 20 futluk konteýner otlusy...

Türkmenistanda Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasy berildi
12-07-2022
Türkmenistanda Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasy berildi

11-nji iýulda hajy Arkadagymyz döwlet Baştutanymyzyň adyndan Sindzo Abeniň hatyrasyna gurbanlyk sadakasyny berdi. Bu barada TDH ýazýar.

Nýu-Ýorkda halkara ýük daşamalaryna bagyşlanyp guralan çärede Türkmenistanyň ulag mümkinçilikleri dogrusynda bellenildi
08-07-2022
Nýu-Ýorkda halkara ýük daşamalaryna bagyşlanyp guralan çärede Türkmenistanyň ulag mümkinçilikleri dogrusynda bellenildi

2022-nji  yýlyň 5-nji iýulynda ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň 2022-nji ýylyň Ýokary derejedäki Syýasy forumynyň çäklerinde «Blokçein tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly global üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy sanlylaşdyrmak»...

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi
08-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hökümet ýolbaşçylaryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Permany bilen: