Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamy Pekinde mahabatlandyryldy
23-06-2023
Türkmenistanyň ulag-logistika ulgamy Pekinde mahabatlandyryldy

Iki ýurduň ulag-logistika ulgamynyň wekilleriniň arasynda duşuşyklar geçirildi.

Astrahanyň kompaniýalary Hazarda gämi gatnaw ugruny döretmäge taýýar
20-06-2023
Astrahanyň kompaniýalary Hazarda gämi gatnaw ugruny döretmäge taýýar

Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin: Floty giňeltmek üçin sebitiň mümkinçiligi bar.

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäherine täze ulaglary sowgat berdi
17-06-2023
Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäherine täze ulaglary sowgat berdi

Türkmen-Latwiýa Ulag boýunça toparyň mejlisinde hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça pikir alşyldy
15-06-2023
Türkmen-Latwiýa Ulag boýunça toparyň mejlisinde hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça pikir alşyldy

Mejlisiň netijeleri boýunça taraplar geljekki ýerine ýetirilmeli wezipeler boýunça Türkmen-Latwiýa Ulag boýunça iş toparynyň üçünji mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekdiler.

Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar toplumynda ýanwar — maý aýlarynda gazanylan ösüşler
12-06-2023
Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýalar toplumynda ýanwar — maý aýlarynda gazanylan ösüşler

Hasabat döwründe bu toplumda ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça gazanylan ösüş 124,8 göterime deň boldy.

Türkmenistan bilen Özbegistan özara ýük daşamalary sanlylaşdyrdylar
08-06-2023
Türkmenistan bilen Özbegistan özara ýük daşamalary sanlylaşdyrdylar

Ýükleriň gümrük serhedinden geçirilmeginde Türkmenistan bilen Özbegistanyň gümrük edaralary sanly üstaşyr kepilliklerini üstünlikli durmuşa geçirdi.

Awtoulag sürüjileriň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlendi
05-06-2023
Awtoulag sürüjileriň arasynda geçirilen bäsleşigiň jemi jemlendi

Bäsleşige “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň garamagyndaky önümçilik birleşikleriniň ezber sürüjileri gatnaşdylar.

Eýran-Oman-Türkmenistan-Özbegistan geçelgesi işe giriziler
02-06-2023
Eýran-Oman-Türkmenistan-Özbegistan geçelgesi işe giriziler

Aşgabat Ylalaşygynyň esasy maksady Ýewraziýa sebitindäki hyzmatdaşlygy berkitmek we ony Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesi ýaly beýleki ulag geçelgeleri bilen utgaşdyrmakdyr.

Türkmen-latwiýa iş toparynyň duşuşygy geçiriler
30-05-2023
Türkmen-latwiýa iş toparynyň duşuşygy geçiriler

Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görülýär.

Türkmenistan Hytaýdan Ýewropa üstaşyr ýük daşalmagynda wajyp orny eýeleýär
27-05-2023
Türkmenistan Hytaýdan Ýewropa üstaşyr ýük daşalmagynda wajyp orny eýeleýär

Üstaşyr gatnawlaryň kämilleşdirilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjan üçin has köp mümkinçilik döreder.