Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi
17-04-2022
Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow täze Kanunlara gol çekdi.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
15-04-2022
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

14-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy
13-04-2022
TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralan sergi bilen tanyşdy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady
12-04-2022
Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işine başlady.

Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady
11-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralýan sergä we halkara maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi
09-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugy kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça Maksatnama tassyklandy
08-04-2022
Taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça Maksatnama tassyklandy

Hökümetiň ýylyň birinji çärýeginde pudaklaryň işiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Milli taryhy we medeni gymmatlyklary aýap saklamak, olary goramak we öwrenmek, syýahatçylary...

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry
07-04-2022
Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi
06-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi

5-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň welaýatlaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy
05-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň welaýatlaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

4 арrelde Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.