Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Onlaýn ugur gözlemek

Nädip barmaly

Ugur gatnawynyň belgisiUgramaly NokadyBarmaly NokadyGatnawyň ýolunyň uzynlygyBir aýlawyň dowamlylygy

84

Bagyr

Daşgala

5 km30 min

108

Teke bazar

Aşgabat söwda merkezi

7 km20 min

88

Buzmeýin

Garadaşaýak

15.8 km60 min

87

Buzmeýin

Garadaşaýak

19.3 km60 min

49

Teke bazar

Eks baza

20.6 km80 min

Täzelikler

11

Oktýabr
2022

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň işleriniň netijeleri barada hasabat berildi

Dowamyny oka

15

Awgust
2022

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip etdi

Dowamyny oka

13

Awgust
2022

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler

Dowamyny oka

Habarlaşmak üçin