Onlaýn ugur gözlemek

Nädip barmaly

Ugur gatnawynyň belgisiUgramaly NokadyBarmaly NokadyGatnawyň ýolunyň uzynlygyBir aýlawyň dowamlylygy

84

Bagyr

Daşgala

5 km30 min

108

Teke bazar

Aşgabat söwda merkezi

7 km20 min

24

Arzuw

Şor

15 km30 min

88

Buzmeýin

Garadaşaýak

15.8 km60 min

87

Buzmeýin

Garadaşaýak

19.3 km60 min

Täzelikler

22

Fewral
2024

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Dowamyny oka

22

Fewral
2024

Magtymguly türkmen-özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň we ykballarynyň bitewiliginiň düýbüni tutmaga uly goşant goşdy

Dowamyny oka

22

Fewral
2024

Türkmenistan — Halkara ýol ulaglary bileleşigi: hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Dowamyny oka

Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyny raýatlary kabul ediş wagty

Baş direktor:

  • Duşenbe 10:00 - 12:00
  • Çarşenbe 15:00 - 17:00
  • Anna 10:00 - 12:00

Orunbasar:

  • Sişenbe 10:00 - 12:00
  • Penşenbe 10:00 -12:00

Habarlaşmak üçin