Onlaýn ugur gözlemek

Nädip barmaly

Ugur gatnawynyň belgisiUgramaly NokadyBarmaly NokadyGatnawyň ýolunyň uzynlygyBir aýlawyň dowamlylygy

108

Teke bazar

Aşgabat söwda merkezi

7 km20 min

24

Arzuw

Şor

15 km30 min

84

Bagyr

Daşgala

5 km30 min

78

Teleradioýaýlymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min

Täzelikler

27

Ýanwar
2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa Goşun generaly harby ady dakyldy 

Dowamyny oka

24

Ýanwar
2023

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular

Dowamyny oka

22

Ýanwar
2023

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurduň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi 

Dowamyny oka

Habarlaşmak üçin