Onlaýn ugur gözlemek

Nädip barmaly

Ugur gatnawynyň belgisiUgramaly NokadyBarmaly NokadyGatnawyň ýolunyň uzynlygyBir aýlawyň dowamlylygy

108

Teke bazar

Aşgabat söwda merkezi

7 km20 min

24

Arzuw

Şor

15 km30 min

84

Bagyr

Daşgala

5 km30 min

78

Teleradioýaýlymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min

Täzelikler

17

Iýun
2024

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

Dowamyny oka

17

Iýun
2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi maglumat geçirijiligi 4G-den 10 esse ýokary bolan 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

Dowamyny oka

17

Iýun
2024

Türkmenistan «Hytaý — Ýewraziýa EKSPO» halkara sergisine gatnaşmaga taýýarlanýar

Dowamyny oka

Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyny raýatlary kabul ediş wagty

Baş direktor:

  • Duşenbe 10:00 - 12:00
  • Çarşenbe 15:00 - 17:00
  • Anna 10:00 - 12:00

Orunbasar:

  • Sişenbe 10:00 - 12:00
  • Penşenbe 10:00 -12:00

Habarlaşmak üçin