Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär
20 Iýul
Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

Özbegistanyň demir ýol pudagynda ekspeditorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän «Uztemiryulkonteyner» paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda ulag ulgamynda özara düşünişmek barada Memoranduma gol çekildi.

Bu şertnama 18-19-njy iýulda Türkmenistanda geçirilen Halkara ulag forumynyň dowamynda baglaşyldy.

Geçirilen ikitaraplaýyn duşuşygyň çäklerinde Özbegistanyň we Türkmenistanyň wekilleri özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek we taraplaryň ulag-üstaşyr mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak barada ylalaşyk gazandylar. Resminama laýyklykda, halkara ulag geçelgeleriniň giňden peýdalanylmagy bilen sebitdäki ýük gatnawlarynyň mukdaryny has artdyrmak nazarda tutulýar.

Şeýle hem