Geosyýasy modeller boýunça halkara olimpiadasy Türkmenistanda geçiriler
01 Aprel
Geosyýasy modeller boýunça halkara olimpiadasy Türkmenistanda geçiriler

Türkmenistanda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan we Hazar döwletlerinden gelen uniwersitet talyplarynyň arasynda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modeller boýunça halkara olimpiadasy geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web sahypasy habar berdi.

Olimpiadany guraýjylar Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutydyr.

Olimpiada 22-25-nji maý aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň IMO-da geçiriler.

Gatnaşýan her bir ştatdan bir mugallymyň gözegçiligi astynda üç okuwçy gatnaşmaga çagyrylýar. Aspirantura we aşaky derejeli programmalara ýazylanlardan talyplar saýlanmalydyr.

Olimpiýa oýunlary şahsy we toparlaýyn ýaryşlar görnüşinde geçiriler. Işleýän diller türkmen, rus we iňlis dilleridir.

Olimpiadanyň ýeňijilerine degişli derejelerdäki medallar we diplomlar, hormat şahadatnamalary we sowgatlar gowşurylar.

Olympiada barada goşmaça maglumatlary şu ýerden okap bilersiňiz.


T.H.P. Link: https://turkmenistaninfo.gov.tm/news/4642

Şeýle hem