“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 
28 Fewral
“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň garamagyndaky “Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany «Toyota Corolla» kysymly ýeňil awtoulaglar gelip gowuşdy.

Bu ýeňil taksi awtoulaglary Ahal welaýatynyň degişli çäginde halkymyza hyzmat eder. Olar şu ýylyň 1-nji martyndan doly güýjünde işe başlap, bellenilen ugurlar boýunça hereketini amala aşyrar.

Şeýle hem