Hormatly ýolagçylar!
17 Oktýabr
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 18-nji oktýabryndan 142-njy “Awtokombinat – Berkarar söwda merkezi” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 142-nji “Teke bazar – Kardiologiýa merkezi” ugur boýunça awtobus “Teke bazar” belleniş nokadyndan ugraýar M.Kaşgary köçe – D.Azady köçe – A.Nyýazow şaýoly – Bitarap Türkmenistan şaýoly – Çandybil şaýolyndan yzyna aýlanyp, Bitarap Türkmenistan şaýoly-Arçabil şaýoly-1970-nji köçe bilen hereket edip, “Kardiologiýa merkezinden” aýlanyp yzyna, 1970-nji köçe – Arçabil şaýoly – Bitarap Türkmenistan şaýoly –A.Nyýazow şaýoly – M.Kösäýew köçe – A.Gowşudow köçe bilen hereket edip, “Teke bazar” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91

Şeýle hem