Aşgabatda Türki Döwletler Guramasynyň Ýaşulular Geňeşiniň 15-nji mejlisi geçiriler
11 Mart
Aşgabatda Türki Döwletler Guramasynyň Ýaşulular Geňeşiniň 15-nji mejlisi geçiriler

Türki Döwletler Guramasy we oňa agza döwletler bilen hoşniýetli goňşuçylyk we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan köpugurly gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek hem-de hemmetaraplaýyn berkitmek we Türki Döwletler Guramasynyň Ýaşulular Geňeşiniň 15-nji mejlisini ýokary derejede geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, degişli düzümlere 2024-nji ýylyň 11 – 13-nji marty aralygynda Aşgabat şäherinde Türki Döwletler Guramasynyň Ýaşulular Geňeşiniň 15-nji mejlisiniň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Şeýle hem