Pekinde halkara awtoulag sergisi açylýar
26 Aprel
Pekinde halkara awtoulag sergisi açylýar

Dört ýyllyk arakesmeden soň, Pekin awtoulag sergisi dünýäniň iň uly awtoulag sergisine öwrülmek üçin gapylaryny açýar.

Onda 25-nji aprelden 4-nji maý aralygynda dünýäniň öňdebaryjy awtoulag öndürijilerini goşmak bilen 2000-den gowrak kompaniýa täze önümlerini hödürlär.

Geljekdäki awtoulaglary 800 000-den gowrak adamyň görmegine garaşylýar.

Şeýle gyzyklanmanyň artmagynyň sebäbi näme?

Ilki bilen, Pekin awtoulag sergisi Žewada, Frankfurtda, Nýu-Yorkorkda we Detroýtda geçirilen meşhur sergilerden öňe geçip, gerimini ep-esli giňeltdi.

Ikinjiden, bu ýyl diňe bir hytaý öndürijileri däl, BMW, Mersedes-Benz we Lamborghini ýaly awtoulag ägirtleri hem gatnaşarlar.

Bu gatnaşyjylara dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly modeli görmäge we awtoulag pudagynda tehnologiki üstünliklere şaýat bolmaga mümkinçilik berer diýip, «Rossiyskaýa Gazeta» ýazýar.

Çeşme: «Awtomobil ulag hyzmaty»

Şeýle hem