«Ladanyň» täze nesil ulaglary emeli intellekte eýe bolar
30 Aprel
«Ladanyň» täze nesil ulaglary emeli intellekte eýe bolar

«AvtoVAZ» Lada awtoulaglarynda sürüjisiz ulgamlary ornaşdyrmak meýliniň bardygyny mälim etdi.

Kompaniýanyň prezidenti Maksim Sokolow bu barada: «Sürüjisiz tehnologiýalary ykdysady taýdan mümkin we täsirli boljak modellerde ulanmak mümkinçiligini göz öňünde tutýarys» diýip habar berdi. Onuň aýdanlaryny «RIA Nowosti» getirýär.

Sokolow sürüjisiz ulgamlaryň ornaşdyrylmagynyň, 2030-njy ýyla çenli AvtoVAZ-yň ösüş strategiýasynyň bir bölegidigini, bu hem ýokary derejeli (C, D we has ýokary) awtoulaglaryň öndürilmegini üpjün edýändigini aýtdy. Bu modellerde sürüjisiz ulgamlaryň elementleri has giňden ulanylar.

Munuň Russiýanyň awtoulag senagatynyň sürüjisiz ulaglar ugrundaky ilkinji ädimi däldigini bellemelidiris. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda «KamAZ» hem «Atlant 49 Robocop» sürüjisiz awtoulagynyň prototipini hödürläpdi.

Çeşme: «Awtomobil ulag hyzmaty»

Şeýle hem