Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar
25 Iýul
Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar

Halkara derejesinde geçirilen “Ýüpek ýoly” ralli marafonynda çykyş eden türkmen türgenleri baýrakly orunlary eýelemek bilen Aşgabat şäherine gaýdyp geldiler. Olaryň hatarynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň sürüjileri Merdan hem-de Şöhrat Toýlyýewler marafonda ýokary netijeli ýeňiş gazandylar.

Türkmen sürüjileri agyr ulaglaryň gatnaşmagynda «1000 km-den gowrak T2» ýaryş tapgyry boýunça ilkinji gezek ýeňiş gazandylar. Olaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine beren interwýularynda belleýişleri ýaly, türgenler üçin ýaryşyň bütin dowamy boýunça «Groznyý — Elista» ýolunyň çylşyrymly bolup, bu ýoly olar mehaniksiz geçmeli bolupdyrlar.

Esasy bellemeli zatlaryň biri, Türkmenistanda ýaryşa gatnaşan Nissan Patrol awtoulagyndaky ekipaž 6 — 16-njy iýul aralygynda geçirilen «Ýüpek ýoly» ralli marafonynda ähli baýrakly orunlary eýeledi.

Sürüjiler ýaryşda Astrahan şäherinde badalga alyp, Moskwanyň «Lužniki» stadionyna çenli aralygy geçdiler.

Şeýle hem