Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar
28 Iýul
Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

2022-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasyndaky söwda-haryt dolanyşygy ýokary netijä eýe boldy.

Şunuň bilen baglylykda, statistik maglumatlaryň görkezişi ýaly, degişli döwürde 112,5 million dollar möçberinde haryt dolanyşygy amala aşyryldy, bu bolsa geçen ýyldaky 94,3 million ABŞ dollaryna barabar netijeden 19,3% ýokarydyr.

2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistandan Gruziýa eksport edilen harytlaryň umumy möçberi 112,2 million ABŞ dollaryna deň bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwrüniň 87,5 million dollarlyk netijesinden 16% ýokarydyr.

Bu döwürde Türkmenistan Gruziýa edýän eksportynyň mukdaryny 52% artdyrdy. Bu bolsa geçen ýyldakydan 10,3 million dollara çenli ýokarlandy.

Şeýle hem