Arkadag şäherinde JAC E-J7 elektromobiller hereket eder
27 Iýun
Arkadag şäherinde JAC E-J7 elektromobiller hereket eder

Ýakyn günlerde «akylly şäher» konsepsiýasyny netijeli durmuşa geçirmek üçin dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyşy bolar.

Bu ýerde Türkmenistanda ilkinji gezek ekologiýa taýdan howpsuz elektrik jemgyýetçilik ulaglary ulanylar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşirinde habar berildi.

«Akylly» şäher taslamasynyň durmuşa geçirilmegine ýurduň köp sanly döwlet edaralary we hususy kärhanalary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň buýurmasy boýunça häzirki wagtda «Paýhas Merkezi» hojalyk jemgyýeti «JAC MOTORS»-dan kuwwatlylygy 60 kW bolan 10 sany JAC E-J7 elektrik ulagy we 5 sany tok beriji beket bilen üpjün etdi.

Türkmen kärhanasynyň habaryna görä, bu model şäher taksisi hökmünde ulanmak üçin niýetlenilýär.

Ulaglaryň «Alfa Romeo», «Lancia» we «Maserati» görnüşini döreden meşhur italiýaly dizaýner Daniel Galone bu awtoulaglaryň döredilmeginiň üstünde işledi.

JAC E-J7 elektrik awtoulagy häzirki zaman talaplarynyň hemmesine laýyk gelýär we panoramik lýuk, arka tarapy görkezýän ýygnalýan aýna, yzky kamera, kruiz dolandyryşy we 10,4 dýumlyk multimediýa duýgur ekran bilen üpjün edilendir.

Täze tehnologiýasy bolan güýçli 3 w 1 motor ulgamyna eýedir. Elektrik ulagynyň doly tokda geçýän aralygy 400 km deňdir. Kuwwatlylygy 60 KW bolan elektrik ulaglary üçin tok beriji bekedi, 50Hz ýygylygy bilen 380V AC üpjün edýär.

«JAC MOTORS» häzirki zaman, ýokary tehnologiýaly kärhana bolmak bilen, Hytaýyň iň uly on awtoulag öndürijisiniň biridir. Kärhana garaşsyz söwda nyşany bilen dürli görnüşli awtoulaglaryň doly görnüşini öndürýär.

«Paýhas Merkezi» hojalyk jemgyýeti eýýäm türkmen bazaryndaky JAC awtoulaglarynyň ilkinji toplumyny hödürledi we ýakyn wagtda içerki awtoulag bazarynyň talaplaryna laýyklykda öz işlerini giňeltmegi meýilleşdirýär.

Şeýle hem