2030-njy ýyla çenli sürüjisiz we awtonom ulaglaryň bazary 2 — 4 esse artar
14 Maý
2030-njy ýyla çenli sürüjisiz we awtonom ulaglaryň bazary 2 — 4 esse artar

«SBS Consulting» kompaniýasynyň seljerijileri «2030-njy ýyla çenli emeli aňyň mümkinçiliklerine esaslanýan EA we sanly tehnologiýalaryň ösüş tendensiýalary» atly barlag-gözleg işleriniň netijesi esasynda şeýle çözgüdi kabul etdiler.

Barlag-gözleg işleriniň netijelerine esaslanyp, hünärmenler 2030-njy ýyla çenli iň çalt ösýän ugruň ýeňil awtoulaglar bilen bagly boljakdygy hakyndaky netijäni tassykladylar.

Seljerijiler ýük ulaglary pudagynda sürüjisiz logistika geçelgelerine we sürüjiniň esasy ösüş hereketlendirijisi hökmünde kepillendirilen duralgalary aradan aýyrmak bilen, ýük hereketiniň tizliginiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn ünsi çekýärler.

Çaklamalara görä, 2030-njy ýyla çenli sürüjisiz ýük awtoulaglarynyň bazary 2,2 esse öser. Mundan başga-da, seljerijiler bazarlaryň 2,5 esse giňelmegi bilen baglylykda, 2030-njy ýyla çenli sürüjisiz awiaulgamlaryň pudagynda işjeň ösüşi çaklaýarlar.

Çeşme:"Türkmenawtoulaglary" agentligi

Şeýle hem