Türkmen we gyrgyz ýük awtoulaglarynyň sürüjileri üçin wiza düzgünleri kadalaşdyrylar 
04-03-2023
Türkmen we gyrgyz ýük awtoulaglarynyň sürüjileri üçin wiza düzgünleri kadalaşdyrylar 

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň resmi wekilleri iki ýurduň arasyndaky üstaşyr ýük geçrimek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşigine täze ýeňil awtoulaglary gowşuryldy 
02-03-2023
“Lebapawtoulag” önümçilik birleşigine täze ýeňil awtoulaglary gowşuryldy 

Bu awtoulaglar oňaýlygy bilen tapawutlanyp, şäher ýerlerinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin amatlydyr.

“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 
28-02-2023
“Ahalawtoulag” önümçilik birleşigine 50 sany taksi awtoulagy gelip gowuşdy 

Olar şu ýylyň 1-nji martyndan doly güýjünde işe başlar.

Türkmenistan bilen Eýranyň demirýol arkaly ýük dolanyşygy 57% artdy 
27-02-2023
Türkmenistan bilen Eýranyň demirýol arkaly ýük dolanyşygy 57% artdy 

Türkmen önümleriniň Eýrana demirýol arkaly eksporty 130 müň tonna deň boldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 
25-02-2023
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 

24-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 
23-02-2023
Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara deň boldy 

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna barabar boldy.

Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglary daşamagyň nyrhlary arzanladylar
20-02-2023
Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglary daşamagyň nyrhlary arzanladylar

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap, “Azerbaýjan Kaspi Deňiz Parohodçylygy” («Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство») Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça awtoulaglaryň gatnaw bahalaryny arzanlatjakdygyny habar berdi.

Türkmen-gazak serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde elektron nobat ulgamy işe giriziler 
17-02-2023
Türkmen-gazak serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde elektron nobat ulgamy işe giriziler 

22-nji fewraldan Türkmenistanyň Balkan welaýatyny we Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastyny özara birleşdirýän «Temir-Baba» serhet gözegçilik-geçiriş ýerinde awtoulag sürüjileri üçin elektron nobata durmak hyzmaty işe giriziler.

Türkiýeli sürüjilere Türkmenistandaky gümrük nokatlarynyň sanly mümkinçilikleri barada maglumat berler 
15-02-2023
Türkiýeli sürüjilere Türkmenistandaky gümrük nokatlarynyň sanly mümkinçilikleri barada maglumat berler 

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri bilen türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän «Artyk» gümrük nokadynda gepleşikler geçirildi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE-ne resmi sapary 
13-02-2023
Gurbanguly Berdimuhamedowyň BAE-ne resmi sapary 

Abu-Dabä resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň paýtagt şäherinde ýerleşýän, dünýäde iň uly metjitleriň biri hasaplanýan Şeýh Zaýed metjidine baryp gördi. Şeýle-de...