Aşgabatdaky Ýolagçy awtoulag kärhanasy

Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi
27-07-2022
Türkmenistanda täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girizildi

Türkmenistanda döwlet elektron hyzmatlarynyň guramaçylyk-hukuk ölçegleri we tehniki serişdeleri bilen bagly täze kanun — «Elektron hökümet hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi
26-07-2022
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eksporty 3 aýda 38 % ýokary netijä ýetdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistana eden eksportunyň möçberi eýran senenamasy boýunça ýylyň birinji çärýeginde (21-nji mart — 21-nji iýun) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 38% ýokarlandy....

Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar
25-07-2022
Türkmen ralli türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara ralli-marafonyndan baýrakly netijeler bilen dolandylar

Halkara derejesinde geçirilen “Ýüpek ýoly” ralli marafonynda çykyş eden türkmen türgenleri baýrakly orunlary eýelemek bilen Aşgabat şäherine gaýdyp geldiler.

Baku portunyň Ro-Ro terminalyny 2022-nji ýylyň awgustynda işe girizmek meýilleşdirilýär
22-07-2022
Baku portunyň Ro-Ro terminalyny 2022-nji ýylyň awgustynda işe girizmek meýilleşdirilýär

Bakuwyň Halkara deňiz söwda porty bilen Türkiýäniň «Albayrak Holding» kompaniýasy özara hyzmatdaşlyk etmek barada şertnama baglaşdylar.

Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär
20-07-2022
Türkmenistan we Özbegistan ýük gatnawlarynyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

Özbegistanyň demir ýol pudagynda ekspeditorçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän «Uztemiryulkonteyner» paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň arasynda ulag ulgamynda özara düşünişmek barada Memoranduma gol çekildi.

Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi
19-07-2022
Eýranyň ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa ýük gatnawyny amala aşyrmak üçin konteýnerleri iberdi

Eýran Yslam Respublikasynyň (IRISL) ýük daşaýan kompaniýasy Russiýa Federasiýasyna ýükleri daşamak üçin 300 sany konteýner iberdi. Bu işleriň amala aşyrylmagy «Demirgazyk — Günorta» halkara ulag geçelgesiniň...

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady
18-07-2022
Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag forumyna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahat öz işine başlady. Türkmenistanyň Preizdenti foruma gatnaşyjylara Gutlag ýollady. Onda, hususan-da, şeýle diýilýär:

Mahaçkala deňiz söwda portunyň Türkmenistan bilen parom gatnawy kämilleşdiriler
17-07-2022
Mahaçkala deňiz söwda portunyň Türkmenistan bilen parom gatnawy kämilleşdiriler

Gazagystan bilen Türkmenistanyň deňiz portlarynyň arasynda ozal ýola goýlan parom gatnawynyň gaýtadan dikeldilýändigi barada Dagystanyň Hökümeti habar berdi. Deňiz ýük gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagy harytlary konteýnerlerde...

Bildiriş
15-07-2022
Bildiriş

«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahatda ulag ulgamynyň wajyp meseleleri kesgitlener 
14-07-2022
«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahatda ulag ulgamynyň wajyp meseleleri kesgitlener 

2022-nji ýylyň 18-20-nji iýuly aralygynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyklylyk we ösüş» atly halkara maslahat geçiriler. Aşgabat şäherinde boljak bu forum Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag...