Russiýa Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazarýaka aýlaw ýoluny gurar
25-03-2023
Russiýa Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazarýaka aýlaw ýoluny gurar

BÄSLEŞIK
23-03-2023
BÄSLEŞIK

"Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi" ýoluny gurmak boýunça.

Türkmenistanyň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlaryna çagyrýar 
20-03-2023
Türkmenistanyň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlaryna çagyrýar 

Häzirki wagtda tutuş Türkmenistan boýunça 39 sany sürüjilik mekdebi hereket edýär.

BILDIRIŞ
17-03-2023
BILDIRIŞ

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy. 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi
16-03-2023
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi

Türkmenistanyň gümrük kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňillikleri ulanmagyň aýratynlyklary telekeçileriň dykgatyna ýetirildi.

IRU Türkmenistanda gümrük ulgamyny sanlylaşdyrmagy goldaýar 
13-03-2023
IRU Türkmenistanda gümrük ulgamyny sanlylaşdyrmagy goldaýar 

IRU-nyň TIR we üstaşyr bölüminiň müdiri Tatýana Reý-Belleniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň dekabrynda «e-CMR» teswirnamasyna (ulag üsthatynyň elektron görnüşi) goşulmagy bu goldawyň netijesi boldy.

Awtomobil ulag boýunça türkmen-özbek garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi
11-03-2023
Awtomobil ulag boýunça türkmen-özbek garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Hazar deňziniň ulag-logistikasy boýunça halkara forum geçiriler 
09-03-2023
Hazar deňziniň ulag-logistikasy boýunça halkara forum geçiriler 

Çärä işewür toparlaryň hünärmenleri we gatnaşyjy ýurtlaryň döwlet edaralarynyň baştutanlary gatnaşar. 

Russiýanyň iki sebiti Türkmenistana galla eksport etdi
06-03-2023
Russiýanyň iki sebiti Türkmenistana galla eksport etdi

Russiýa Federasiýasynyň Orýol hem-de Kursk sebitleri Türkmenistana galla eksport etdi.

Türkmen we gyrgyz ýük awtoulaglarynyň sürüjileri üçin wiza düzgünleri kadalaşdyrylar 
04-03-2023
Türkmen we gyrgyz ýük awtoulaglarynyň sürüjileri üçin wiza düzgünleri kadalaşdyrylar 

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň resmi wekilleri iki ýurduň arasyndaky üstaşyr ýük geçrimek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.