Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp düzmek tabşyryldy
05-05-2022
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp düzmek tabşyryldy

5-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady
03-05-2022
Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady

2-nji maýda Türkmenistanda ähli musulmanlar üçin mukaddes baýramçylyk bolan Oraza baýramy giňden bellenildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny ynsanperwerligiň we hoşniýetliligiň belent ýörelgelerini özünde...

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady
30-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guttereşe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady
28-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady.

Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi
25-04-2022
Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bir günlük iş sapary bilen Türkmenistana geldi.

Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler
22-04-2022
Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler

Aýyň dowamynda Oraza baýramy, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güniTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat şäheriniň güni we...

Türkmen atşynaslaryna hormatly at dakyldy
20-04-2022
Türkmen atşynaslaryna hormatly at dakyldy

20-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahaleteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
18-04-2022
Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy

18-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, sebitlerde möwsümleýin oba hojalyk...

Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi
17-04-2022
Täze kanunlar - durnukly ösüşiň girewi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow täze Kanunlara gol çekdi.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi
15-04-2022
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

14-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.